Word Vriend!

Vrienden worden van de Anders J. Goedkoop

Wordt vriend van de Anders J Goedkoop en ontvang naast de nieuwsbrief jaarlijks een uitnodiging voor een bezoek aan het schip en, zodra het schip weer vaart, een leuke tocht!

U wordt Vriend door een bedrag van €30,- per jaar over te maken op rekeningnummer NL57RABO0114939179 (Rabobank) ten name van de Stichting Anders J. Goedkoop.